Österbottniska Konstnärsförbundet r.f

Alueellinen taiteilijoiden ammattijärjestö

Konstsamling

This post is also available in: Finska

”en engångsmedlemsavgift…” 

Österbottniska Konstnärsförbundets samling 

Efter första styrelsemötet i september 1943 började man samla grunden till en konstsamling. Varje medlem skulle donera ett verk som en engångsmedlemsavgift till förbundet.”Som var och en känner till, bör varje medlem donera ett verk till förbundet som en engångs medlemsavgift, helst ett sådant verk som representerar medlemmen i en offentlig samling på bästa sätt…”Så här skrev kassör Leo Lehtikanto i ett medlemsbrev 1948. I en katalog från år 1956 fanns det 44 numrerade verk i förbundets samling.

Samlingens katalog har uppdaterats med jämna mellanrum och verken har ramats in och setts över, då när det har funnits pengar för det här ändamålet. Nu för tiden betalar varje medlem en normal medlemsavgift, ”engångsmedlemsavgiften” är slopad och endast över sjuttio-åriga medlemmar är befriade från medlemsavgiften.Innehållsmässigt är samlingen intressant, den innehåller både verk av den äldre generationen och också verk av mindre kända konstnärer.I samlingen finns representade de flesta vanliga tekniker och material. I samlingen finns verk av bl.a. Einar Reuter, Matti Annala, Oscar Bengts, Eva Bremer, Yngve Bäck, Frans Hiivanainen, Iivari Honkola, Lea Ignatius, Einari Junttila, Aini Lähdesmäki, Tanu Manninen, Nandor Mikola, Arvi Mäenpää, Eero Nelimarkka, Oiva Polari, Tellervo Töyry, Einari Uusikylä, Pentti Uusikylä och Veikko Vionoja.

Konstsamlingens förvaring blev ett problem i.o.m. att mängden verk blev större och ett ordenligt utrymme saknades. Under styrelsemötet den 29.12 1962 beslöts det att samlingen skulle deponeras i Vasa Landskaps arkiv. Därifrån förflyttades samlingen den 25.2.1987 till ett förvaringsutrymme i Seinäjoki konsthall. Man diskuterade också möjligheten att sälja samlingen. Slutligen beslöt dock Österbottniska Konstnärsförbundet under sitt årsmöte 2003, att deponera konstsamlingen till Lappo stad. Samlingen visas i museet som byggs i Vanha Paukkus kulturcentrum.

Museichef, filosofiedoktor Leena Passi
Nelimarkka-museet / Södra Österbottens distriktskonstmuseum

Kommentointi ei sallittu.

Takaisin ylös
css.php