Österbottniska Konstnärsförbundet r.f

Alueellinen taiteilijoiden ammattijärjestö

Tillsammans

Tillsammans, Seinäjoki konsthall 21.1.-26.3.2017

Tillsammans_anm_blankett_PTL

Pohjalainen Taiteilijaliitto – Österbottniska Konstnärsförbundet ry arrangerar en öppen jurybelagd utställning i Seinäjoki konsthall 21.1.-26.3.2017.
Utställningen är öppen för konstnärer som är bosatta och arbetar inom Österbottniska konstnärsförbundets verksamhetsområde (Syd-Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten) eller är födda i området.

Utställningens tema ”Tillsammans” är Finland 100 –jubileumsårets allmänna tema.

Utställningens jury består av konstgrafiker Anna Alapuro och konstnär Ilkka Väätti.

Utställningens urvalsprocess är tudelad. Det första skedet baserar sig på bilder av de insända verken medan det andra urvalet sker vid hängningstillfället. Till utställningen kan man lämna in 5 arbeten eller arbetshelheter per konstnär. Arbetena bör vara framställda under åren 2014-2016.

Utställningens juryavgift är 30 €, Österbottens konstnärsförbunds medlemmar betalar 20 €.

Juryagiften betalas innan 20.11.2016 till Österbottens konstärsförbund r.f.:s konto:

FI96 1140 3000 2728 00. Som meddelandedel anges deltagarens namn.

Juryavgiften bör vara betald innan sista anmälningsdatum. Försenade anmälningar beaktas ej.

Urvalets I del

Bilder av verken, anmälningsblankett och kvitto av juryavgiften skickas innan 20.11.2016 till adressen pohjalainentaiteilijaliitto@gmail.com. Anmälningsblanketten hittas på: www.pohjalainentaiteilijaliitto.fi

Bildmaterial:

  • jpg.-format, max storlek 2 Mb/arbete.
  • Som bildinfo/titel märks: Efternamn_fornamn_verkets_namn
  • Anmälningsblankett: Efternamn_fornamn_blnkett
  • Kvitto: Efternamn_fornamn_kvitto
  • En bild per arbete, av skulpturer max 2 bilder.
  • Av videoarbeten och rumskonst skall förutom bilder bifogas en skriftlig beskrivning.

Information om juryns beslut meddelas deltagarna i början av december.

Urvalets II del

De urvalda arbetena bör på konstnärens egen bekostnad inlämnas till Seinäjoki konsthall (Upankatu 3, 60100 Seinäjoki) under tiden 11.-15.1.2017 under konsthallens öppethållningstid. Det slutliga urvalet sker i samband med hängningen av utställningen.

Utställningens öppning är fredagen 20.1.2017.

Information: pohjalainentaiteilijaliitto@gmail.com

www.pohjalainentaiteilijaliitto.fi

Tillsammans_anm_blankett_PTL

Kirjoittajasta Taiteilijaliitto

Lämna gärna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.Markerade fält är obligatoriska *

*

Takaisin ylös
css.php