Uutiset | Nyheter

Tervetuloa | Välkommen

 30.05.2021
Vuosikokous pidettiin Vaasassa 29.05.2021
Uusi johtokunta valittiin:

Johtokunta 2021:
Varsinaisia jäseniä:
Nina Nahkala 2021-2022 – Puheenjohtaja
Anneli Di Francis 2020-2021
Tuulikki Päällysaho 2020-2021
Dan Holm 2020-2021
Jani Kaunisto 2021-2022
Esko Keski-Vähälä 2021-2022
Varajäsenet: 
Ritva Lindberg 2021-2022
Timo Konttinen 2021-2022
Webvastaava:
Leif Strengell
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Årsmöte hölls i Vasa 29.05.2021

 

En ny styrelse utsågs:

Styrelsen 2021:
Styrelse:
Nina Nahkala 2021-2022 – Ordförande
Anneli Di Francis 2020-2021
Tuulikki Päällysaho 2020-2021
Dan Holm 2020-2021
Jani Kaunisto 2021-2022
Esko Keski-Vähälä 2021-2022
Suppleanter: 
Ritva Lindberg 2021-2022,
Timo Konttinen 2021-2022
Web-master:
Leif Strengell

Alueellinen taiteilijoiden ammattijärjestö | Regional konstnärsorganisation

css.php