Toimihenkilöt | Funktionärer

Johtokunta 2024 | Styrelsen 2024:

Puheenjohtaja | Ordförande:

Eeva Huotari, puheenjohtaja, Kokkola

Sihteeri | Sekreterare:
Marja-Riitta Vuorela, sihteeri, Seinäjoki

Muut jäsenet | Övriga medlemmar:
Nina Nahkala, varapuheenjohtaja
Jani Kaunisto
Leif Strengell
Marja-Riitta Vuorela
Petri Hilden
Ritva Lindberg, varajäsen, rahastonhoitaja
Timo Konttinen, varajäsen

Kotisivut ja FB | Hemsida och FB:
Leif Strengell

Alueellinen taiteilijoiden ammattijärjestö | Regional konstnärsorganisation

css.php