Toimihenkilöt | Funktionärer

Johtokunta 2023 | Styrelsen 2023:

Puheenjohtaja | Ordförande:

Eeva Huotari, puheenjohtaja, Kokkola

Sihteeri | Sekreterare:
Marja-Riitta Vuorela, sihteeri, Seinäjoki

Muut jäsenet | Övriga medlemmar:
Nina Nahkala, varapuheenjohtaja, Vimpeli

Tuulikki Päällysaho, jäsen, Seinäjoki
Jani Kaunisto, jäsen, Vimpeli
Anneli Di Francis, jäsen, Seinäjoki
Markku Tapani Hakala, jäsen, Lappajärvi
Varajäsenet | Suppleanter:
Timo Konttinen, varajäsen, Pietarsaari
Ritva Lindberg, varajäsen, rahastonhoitaja, Karvala

Kotisivut ja FB | Hemsida och FB:
Leif Strengell

Alueellinen taiteilijoiden ammattijärjestö | Regional konstnärsorganisation

css.php